เครื่องชั่งตั้งพื้น

SDS

เครื่องชั่งตั้งพื้น

เครื่องชั่งตั้งพื้นพร้อมปริ๊น

เครื่องชั่งนับชิ้น

เครื่องชั่งแขวน


เครื่องชั่งตั้งโต๊ะพร้อมปริ้นเตอร์

เครื่องชั่งแฮนพาเลท

เครื่องชั่งน้ำหนัก

เครื่องชั่งดิจิตอล 1 – 4 ทศนิยม

 ประเภทอุตสาหกรรมและประเภทเพื่อสุขภาพ


 เครื่องชั่งกันน้ำ 2kg – 150kg

 เครื่องชั่งสินค้า 1 – 30kg ตั้งโต๊ะ

เครื่องชั่งสูตรอาหารในครัวเรือน


เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์เลี้ยง

เครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อสุขภาพ

เครื่องชั่งคำนวณราคา

 อุปกรณ์เสริม (Pherisperals)

เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง

เครื่องชั่งวิเคราะห์ไขมัน

 เครื่องชั่งสินค้า ใช้ลูกตุ้มถ่วง

เครื่องชั่งแขวน 30kg – 100T

เครื่องชั่งแบบเข็ม 50kg – 300kg

เครื่องชั่งน้ำหนักและนับจำนวน

 เครื่องชั่งสินค้าระบบดิจิตอล 30 – 5000kg

 เครื่องชั่งนับชิ้น

เครื่องชั่งคำนวณราคา

เครื่องชั่งความละเอียดสูง

เครื่องชั่งคลานเลื่อนระบบดิจิตอล

เครื่องชั่งเพลา

เครื่องชั่งแบบพกพา