1.รื่องชั่งรถบรรทุกขนาดพิกัด 40-100 T

2.เครื่องชั่งชุดสายพานลำเลียง เครื่องบรรจุ